DAF SERVISNÁ ZMLUVA


S DAF Servisnou zmluvou sme o krok ďalej v ponuke toho najlepšieho riešenia pre každého z našich zákazníkov.

Balíčky služieb DAF Servisná zmluva

S balíky služieb Care, DAF Warranty Plus a s organizáciou, ktorá je zabezpečuje, ponúkame komplexný rad štandardných a voliteľných servisných služieb. S DAF Servisnou zmluvou si môžete zvoliť jeden zo šiestich vopred definovaných servisných balíčkov.

MultiSupport-Overview-Services

Care+

MultiSupport-Icon-Care   

Zabezpečuje komplexnú preventívnu údržbu na základe vopred dohodnutej mesačnej platby.

Balíček Care + vám ponúka dvojitú výhodu: vaše nákladné vozidlo je udržiavané vo výbornom stave a zodpovedajúce náklady už vopred poznáte.

 

 

Warranty Plus DriveLine

MultiSupport-Icon-Warranty-Plus-Driveline 

Za vopred stanovenú pevnú cenu zabezpečuje nevyhnutné opravy pohonnej jednotky vozidla.

Vysoká kvalita opráv po obmedzenú dobu.

 

 

Warranty Plus Vehicle

MultiSupport-Icon-Warranty-Plus-Vehicle

Za vopred stanovenú pevnú cenu zabezpečuje nevyhnutné opravy vozidla.

Vysoká kvalita opráv po obmedzenú dobu.

 

 

Xtra Care

MultiSupport-Icon-Xtra-Care
 
Zabezpečuje komplexnú preventívnu údržbu, nevyhnutné opravy pohonnej jednotky vozidla a podporu v prípade poruchy (náklady na odťah).


Až po dobu ôsmich rokov máte zaistenú včasnú údržbu, vysoko kvalitné opravy a maximálnu dostupnosť vozidla v prípade porúch pohonnej jednotky.


Flex Care

MultiSupport-Icon-Flex-Care

Zabezpečuje komplexnú preventívnu údržbu a nevyhnutné opravy celého vozidla vrátane následkov opotrebenia.

Balíček Flex Care udržuje vaše vozidlo v tom najlepšom technickom stave. Ponúka pružné riešenie údržby a opráv pre prevažnú časť tých častí vášho vozidla, ktoré sú závislé na servise.

Full Care

MultiSupport-Icon-Full-Care

Zabezpečuje komplexnú preventívnu údržbu a nevyhnutné opravy celého vozidla vrátane následkov opotrebenia, podporu pri poruchách, zákonom stanovené inšpekcie a prehliadky a voliteľné prídavné produkty.

Ide o vrcholný balíček, ktorý vám umožňuje sústrediť sa na vašu hlavnú oblasť podnikania.

 

 

Délka servisních balíčkú

Naše servisní balíčky Warranty Plus (k dispozici až po dobu tří let) mohou být dále kombinovány s balíčky DAF Servisní smlouvou Care, které jsou dostupné až po dobu osmi let. Při tomto nastavení je k dispozici na míru sestavené servisní řešení téměř pro jakoukoliv aplikaci a použití vozidla.

Viac než len opravy a údržba...

V odbore dopravy je všetko zamerané na maximalizáciu produktivity a na minimalizáciu nákladov: najväčší možný zisk na tonu/kilometer. Program DAF Servisná zmluva a jeho nové balíčky Warranty Plus sú stavebnými blokmi nového servisného programu DAF Repair & Maintenance, ktorý je vytvorený tak, aby vám ponúkol na mieru zostavené servisné balíčky, ktoré predchádzajú nepríjemným prekvapením a zároveň obmedzujú výšku vašich mesačných nákladov.

Výhody:

  • Plná kontrola nad financiami: DAF Servisná zmluva vám ponúka na mieru prispôsobené služby za dohodnutú cenu v oblasti údržby a opráv.

  • Optimalizovaný výkon vozidla: Dokonale vyškolení technici a mechanici vášho dealera spoločnosti DAF sú perfektne oboznámení s každým prvkom vášho vozidla a používajú iba vysoko kvalitné originálne náhradné diely DAF. Vaše vozidlo bude udržiavané v optimálnom stave, ktorý znižuje riziká porúch a následných nákladných opráv a prestojov vozidla.

  • Maximálna doba prevádzkyschopnosti vozidla: Váš dealer vytvorí (s prihliadnutím na využitie vozidla a jeho konfiguráciu) optimalizovaný plán údržby, ktorý najlepšie zodpovedá vášmu vozidlu a jeho režimu prevádzky. V prípade poruchy alebo inej neočakávanej situácie sa môžete plne spoľahnúť na cestnú asistenciu DAF ITS.
  • Vyššia odkupná cena: DAF Servisná zmluva zabezpečuje pre vaše vozidlo ten najvyšší stupeň servisu. Hodnota, že údržba a opravy vášho vozidla sú vykonávané podľa štandardov spoločnosti DAF a s použitím originálnych náhradných dielov DAF, sa neprejavuje len vo zvýšenie životnosti a spoľahlivosti vozidla, ale aj vo zvýšení jeho zostatkovej hodnoty. S DAF Servisnou zmluvou zaručuje spoločnosť DAF vyššiu odkupnú hodnotu vozidla.
  • Flexibilná ponuka: S flexibilitou programu našich služieb DAF Servisná zmluva ponúkame to najlepšie riešenie pre každého z našich zákazníkov.