Repasované diely DAF


DAF poskytuje vysoko kvalitné alternatívy pre veľký počet súčiastok ako sú štartéry, alternátory a prevodovky.


Sú známe ako originálne repasované náhradné diely DAF. DAF má v priemysle najväčšiu ponuku repasovaných náhradných dielov.

DAF má vlastný výrobný závod, kde špecialisti po dohľadom vývojového oddelenia obnovujú použité súčiastky DAF.

Naše originálne repasované náhradné diely DAF vyhovujú tým najprísnejším štandardom kvality rovnako ako originálne diely DAF. Sú prepracované a testované v súlade s vopred stanovenými štandardmi DAF. Táto skutočnosť zaisťuje, že kvalita týchto dielov je porovnateľná s kvalitou nových náhradných dielov. Pre originálne repasované náhradné diely DAF platia rovnaké záručné podmienky ako pre originálne náhradné diely DAF.

Opakované použitie dielov je šetrnejšia alternatíva vzhľadom k životnému prostrediu a navyše môže výrazne prispieť k úspore nákladov. Vďaka originálnym repasovaným náhradným dielom DAF sa podstatne znížia Vaše prevádzkové náklady vzhľadom k rýchlej výmene kompletných sústav za atraktívne ceny.

Výhody repasovaného motora DAF:

 • Prepracovanie podľa originálnej špecifikácie DAF
 • Dôkladne odskúšaný
 • Hodnota za vynaložené peniaze
 • Kratšie prestoje vozidla
 • Úplná záruka DAF
Originálne repasované náhradné diely DAF – motory

Keď nastane čas na opravu pokazeného alebo opotrebovaného motora, originálne repasované náhradné diely DAF poskytujú možnosť továrensky repasovaného výmenného motora. Kvalita tejto pohonnej jednotky je totožná s originálnym motorom DAF, pretože na repasované diely sú kladené rovnako prísne nároky ako pri pôvodnom výrobnom procese. Originálne repasovaný motor originálnych náhradných dielov DAF je preto ako nový a navyše je dosť požadovaný kvôli jeho cene. Spoločnosť DAF ponúka veľmi širokú ponuku, vrátane polomotorov a kompletne repasovaných motorov a zaistiť vhodné riešenie pre každý typ opravy.

Repasovaný motor s pridanou hodnotou

Spoľahlivosť, spotreba paliva, náklady na údržbu, emisné hodnoty a záruka sú zásadné faktory pre výbere vozidla DAF a rovnaké požiadavky sa vzťahujú aj na repasovaný motor. Motory sú spoločnosťou DAF Trucks kompletne demontované a následne znovu zmontované ako nové. Repasované motory sú potom testované za rovnakých podmienok ako nové motory. Motory sú posunuté na predaj iba po dôkladnej analýze výsledkov týchto skúšok. Preto sú originálne repasované motory DAF jednoznačne vhodnejšie než motory repasované vo Vašej vlastnej dielni alebo treťou stranou. Použitím repasovaného motora so službami DAF taktiež zvyšujete zostatkovú hodnotu Vášho vozidla.

Výhody repasovanej prevodovky DAF:

 • Po všetkých stránkach zodpovedá hnacej súprave DAF
 • Minimálne trenie pre priaznivú spotrebu paliva
 • Vysoká kvalita, výhodná cena
 • Rovnaká záruka ako pri novej prevodovke
 • Šetrné vzhľadom k životnému prostrediu vďaka opakovanému použitiu materiálov
 • Vopred známe náklady (na rozdiel od opráv)
 • Minimálne prestoje spôsobené výmenou kompletných sústav

Originálne repasované náhradné diely DAF – prevodovky

Repasovaná prevodovka, ktorá preradzuje rovnako bezchybne ako nová? Kompletná s továrenskou zárukou na garantovanú trvanlivosť?

Áno, je to možné vďaka továrensky opravenej repasovanej prevodovke originálnych repasovaných náhradných dielov DAF, ktorá poskytuje kvalitu novej jednotky za výhodnú cenu vymieňajúceho dielu. Spoločnosť DAF má originálne repasovanú prevodovku pre takmer každé vozidlo v ponuke.

Optimálna prevádzková spoľahlivosť

Prevodovka je dôležitým spojom hnacej sústavy vozidla. Povoľuje úspornú jazdu pri optimálnom rýchlostnom stupni bez ohľadu na náklad alebo rýchlosť. S motorom o sile väčšej než 500 HP môžu sily v prevodovke ľahko dosiahnuť tisíce Newtonmetrov. Pri takých silách je prevodovka extrémne namáhaná.

Nikto nechce zbytočne riskovať, a preto prirodzene volí najvyššiu kvalitu, kde je potrebné vymeniť chybnú prevodovku. S prevodovkou originálnych repasovaných náhradných dielov DAF s kompletnou továrenskou zárukou volíte optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť a optimálne pohodlie pri šoférovaní.

Výhody repasovanej spojky DAF:

 • Prepracovanie podľa originálnej špecifikácie DAF
 • Menšie prestoje vozidla
 • Hodnota za vynaložené peniaze
 • Okamžite k dispozícii
 • Úplná záruka DAF

Originálne repasované náhradné diely DAF – spojky

Keď nastane čas na opravu pokazenej alebo opotrebovanej spojky, výmenná služba DAF Vám ponúka možnosť voľby továrensky prepracovanej spojky. Kvalita tejto repasovanej súčiastky zodpovedá kvalite novej jednotky, pretože na rekonštrukciu sú kladené rovnako prísne nároky ako sú pri pôvodnom výrobnom procese. Originálne repasovaná spojka je preto doslova ako nová a navyše je výhodná aj z pohľadu svojej ceny.

Maximálny výkon

Spojka je zásadnou súčasťou pohonnej sústavy a v priebehu používania je vystavená ťažkému opotrebovaniu. Musí podávať maximálny výkon aj pri extrémnych podmienkach a pritom ponúkať dostatočné pohodlie absorbovaním vibrácií. Preto sa spojková súprava DAF skladá z perfektne zladených kvalitných súčiastok.

Výhody repasovaných alternátorov a štartérov DAF:

 • Vo všetkých ohľadoch zodpovedá Vášmu vozidlu DAF
 • Najvyšší výkon
 • Najvyššia prevádzková spoľahlivosť
 • Najdlhšia životnosť
 • Minimálny hluk pre optimálne pohodlie
 • Rovnaká záruka ako pre nové diely
 • Šetrné k životnému prostrediu vďaka opakovanému použitiu materiálov
 • Vopred známe náklady (na rozdiel od opráv)
 • Široký výber
 • Ľahké objednávanie, krátka dodacia lehota
 • Najširšia ponuka v priemysle

Originálne repasované náhradné diely DAF – Štartéry a alternátory

Prevádzková spoľahlivosť je najdôležitejším prvkom vozidla, pretože prestoje bezprostredne ovplyvňujú produktivitu. Naštartovanie prvýkrát je preto prvá vec, ktorá nás napadne. To záleží nielen na silnom štartéri, ale taktiež na spoľahlivej batérii, ktorá nabíja alternátor.

Tieto tri súčiastky musia byť perfektne zladené, aby bolo štartovanie isté a všetky elektrické a elektronické zariadenia moderného vozidla DAF mali dostatok energie. Pokiaľ potrebujete vymeniť alternátor alebo štartér, vždy preto voľte originálne náhradné diely DAF. Zabránite tak nepríjemným prekvapeniam.

Optimálna prevádzková spoľahlivosť

Reťaz je iba tak silná ako je silná jej najslabšia súčiastka. Napríklad nová batéria pripojená k alternátoru, ktorý nemá dostatočný výstupný prúd, nemôže nikdy poskytovať potrebný výkon. Je to pozorovateľné pri štartovaní, predovšetkým v zime, ale taktiež keď nie je dostatočne napájané palubné vybavenie a osvetlenie.

To je dôvod, prečo originálne repasované náhradné diely DAF ponúkajú okrem batérií skvelej kvality taktiež výmenné alternátory a štartéry za výhodné ceny. Sú doslova ako nové a sú prepracované podľa továrenskej špecifikácie. Týmto spôsobom je každý článok reťaze optimalizovaný a vy sa môžete na elektrickú sústavu Vášho vozidla spoľahnúť – pre optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť.