Mazivá DAF


V rámci snahy dosiahnuť vyššiu vernosť zákazníka sú mazivá DAF neoddeliteľnou súčasťou ponuky originálnych dielov DAF Genuine Parts.


Pretože ponuka mazív DAF je široká, môžeme ponúkať mazivá pre každý model motora PACCAR.

Ponuka mazív DAF zahrňuje všetky typy motorových olejov, od vysoko výkonných po palivo šetriacich: od minerálnych po syntetické. Oleje pre hnacie sústavy rovnako tvorí dôležitú súčasť rady mazív DAF. Patria sem prevodovkové oleje pre manuálne a automatické prevodovky a oleje pre diferenciály. Aby sme predstavili celý program, je treba pripomenúť kompletnú ponuku chladiacich kvapalín.

Všetky vybrané mazivá DAF zaisťujú 5 kľúčových funkcií nevyhnutných preto, aby spĺňali vysoké štandardy spoločnosti DAF a prešli schvaľovacím procesom.

1. Mazanie
Kovové časti motorov sa veľmi rýchlo pohybujú a sú vyrobené s extrémne presnými toleranciami. Preto je dôležité riadne mazanie.

2. Utesnenie
Napriek toleranciám medzi piestom a stenou valca, je tam drobná medzera. Olej pomáha utesniť túto medzeru a zachovať kompresný pomer a tým výkon motoru.

3. Chladenie
Menej známa, napriek tomu však dôležitá funkcia, ktorú olej zaisťuje, je prenos tepla. Prenáša teplo z teplejších častí motora a odvádza ho pri prechode olejovým chladičom.

4. Čistenie
Čistiace prostriedky obsiahnuté v oleji napomáhajú zabrániť tvorbe usadenín na horúcich povrchoch. Motor je tak udržiavaný v čistote, viac-menej jeho piesty, a tým sa zabraňuje zaseknutiu piestových krúžkov.

5. Ochrana pred hrdzou
Spaľovacím procesom sa v motore vytvárajú kyseliny, ktoré môžu spôsobovať hrdzu a koróziu. Olej obsahuje špeciálne prostriedky, ktoré neutralizujú tieto kyseliny a zabraňujú vzniku hrdze a korózie.